Никол Димитрова

време за приказки
С любов
Никол Димитрова

Радостта от малките неща – „Никой на света не знае толкова много приказки, колкото Оле-затвори-очички.“

Време за четене: 4 мин „Никой на света не знае толкова много приказки, колкото Оле-затвори-очички.“ Пробуждам се от чуруликане на птици. Отварям очи